Delegacja ASP w Gdańsku w Portugalii

Delegacja ASP w Gdańsku w Portugalii

Lokalizacja: Portugalia

Data: 23–27/10/2018

Delegacja ASP w Gdańsku w Portugalii

W dniach 23-27 października 2018 r. miała miejsce oficjalna delegacja w Portugalii, w której wziął udział dr hab. Adam Kamiński, Prorektor ds. kształcenia i studenckich ASP w Gdańsku.

Na specjalne zaproszenie Rektora Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Profesora Auxiliara Victora dos Reisa, Prorektor Adam Kamiński wziął udział w konferencji i debacie poświęconej współczesnym wyzwaniom uczelni artystycznych oraz atrakcyjności programów studiów sztuki i projektowania.

Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych Uniwersytetu w Lizbonie realizuje głęboką reformę programową na trzech poziomach edukacji (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i z tej okazji organizuje konferencje i debaty zapraszając do dialogu m.in. przedstawicieli świata sztuki, projektowania. Zaproszonych było 24 uczestników: profesorowie tamtejszej uczelni i innych szkół krajowych, a także przedstawiciele najważniejszych portugalskich instytucji artystycznych i osobistości, którzy wyróżnili się w różnych obszarach tworzenia, badań, kuratorstwa, zarządzania kulturą i definicji polityki.

25 października odbyła się konferencja i debata nt. głównych koncepcji i praktyk edukacji artystycznej w dwóch ważnych szkołach Europy Środkowej: Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, którą reprezentowała Prorektor Karin Riegler oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którą reprezentował Prorektor Adam Kamiński. Moderatorem debaty był Rogério Taveira, profesor lizbońskiej uczelni. Pan dr hab. Adam Kamiński zaprezentował podczas wystąpienia naszą Uczelnię przybliżając jej historię, działania prokulturowe, artystyczne i dydaktyczne.

Ponadto, Prorektor Adam Kamiński wraz z Rektorem Uczelni w Lizbonie rozpoczęli dialog na temat dalszej współpracy m.in. w obszarze wymiany studentów i doktorantów.
13 grudnia 2018 r. została podpisana umowa międzyinstytucjonalna pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku a Uniwersytetem w Lizbonie, Faculdade de Bales-Artes (Wydziałem Sztuk Pięknych i Projektowych). Od tego czasu studenci i doktoranci naszej Uczelni mają możliwość wyjazdu na studia, praktyki lub staż do Lizbony.