wystawa prof. Łajminga

Przestrzeń: Mała Aula

Data: 17/04–14/05

Wydział: Malarstwo

wystawa prof. Łajminga