Wrzesień: obrony 2022/2023

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 11–25/09

Wrzesień: obrony 2022/2023