Unboxing Sztuki. Prezentacja dorobku naukowego/artystycznego ASP w Gdańsku za pomocą nowych mediów.

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Duża Aula

Data: 1–31/10/2025

Kurator: Filip Ignatowicz

Wydział: Malarstwo

Unboxing Sztuki. Prezentacja dorobku naukowego/artystycznego ASP w Gdańsku za pomocą nowych mediów.

 

 

Projekt dofinansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu pod nazwą: „Społeczna odpowiedzialność nauki II”- ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).