Stanisław Radwański "Obecny nieusprawiedliwiony"

Stanisław Radwański

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 6–23/11

Wernisaż: 5.11.2021

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Stanisław Radwański "Obecny nieusprawiedliwiony"

wernisaż: 5.11.2021, godz. 18:00

wystawa czynna: 06.11 – 23.11.2021

miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

kurator wystawy: prof. Mariusz Białecki

 

Stanisław Radwański
ur. 5 lipca 1941 w Poturzynie, woj. lubelskie
Rzeźbiarz, malarz, pedagog. Studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskał w 1968 r., w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Od 1970 r. do 2011 r. był zatrudniony w macierzystej uczelni. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1995 r. profesora zwyczajnego. Od 1979 r. zaczął prowadzić Pracownię Rzeźby, a od 1996 r. równocześnie kierował Katedrą Rzeźby i Rysunku na Wydziale Rzeźby. W latach 1981-1984 pełnił funkcję prodziekana, a
następnie dziekana Wydziału Rzeźby. Rektorem ASP był w okresie od 1990 do 1996 r.
W latach 1971-1973 pracował jako nauczyciel wychowania plastycznego w III LO w Gdańsku. W 1996 r. prowadził Pracownię Rzeźby na Uniwersytecie Radford w Wirginii (USA). W latach 1996-2002 był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy MKiS. Od 2002 r. był ekspertem w Komisji Akredytacyjnej przy MEN, a od 2003 r. wchodził w skład Centralnej Komisji ds. tytułów i stopni naukowych przy MEN. Członek Kapituły nagrody im. św. Brata Alberta, Kapituły Nagrody im. Kwiatkowskiego. Należy do ZPAP. Autor pomników, rzeźb sakralnych, plenerowych, medali. Laureat wielu konkursów rzeźbiarskich oraz nagród w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.
Kurator wystawy: prof. Mariusz Białecki

Więcej o artyście – przejdź na stronę
Wydarzenie FB – przejdź na stronę