Rezerwacja Prorektora

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 6–25/10

Wernisaż: 05.10.2021

Rezerwacja Prorektora