Najlepsze Dyplomy 2022

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Kultura Ma Wiele Twarzy

Data: 5/08–3/09

Wernisaż: 4/08/2023

Najlepsze Dyplomy 2022