Zdzichowska Sylwia "Zakryte Odkrytym"

Zdzichowska Sylwia

Zdzichowska Sylwia "Zakryte Odkrytym"

 


Projekt Zakryte-Odkrytym składa się z dwóch realizacji o zbliżonych wymiarach, wykonanych w odmiennych technikach. Ustawiony z przodu witraż przesłania obraz olejny, jednocześnie prezentuje wizerunek ciała nagiego, które okrywa ciało ubrane. Tytuł Zakryte Odkrytym podkreśla antynomiczną relację między nimi oraz znamienny dla mnie, warstwowy sposób komponowania prac.

W dyptyku Zakryte-Odkrytym ilustruje poczucie przenikania, zanikania, odczuwania w sobie innego, z którego również się składam. Parafrazując Izabelę Kowalczyk – pytając o nasze ciało jednocześnie pytamy o naszą tożsamość, o nasze „ja”. Poszukując samoopisu na podstawie różnych teorii Self, sięgam min. do teorii rozbieżności „Ja” Tory'ego Higginsa, hipotezy „Ja” odzwierciedlonego Charlesa Cooleya. Interesujący wydał mi się także Lacanowski etap lustra, wszakże pojmowany nie jako moment przejścia w życiu dziecka (od poczucia zdezintegrowanego ciała do aktu konstytuującego tę całość) lecz jako etap reprezentujący stałą strukturę podmiotowości.

Główną gałęzią sztuk plastycznych, którą się posługuję jest sztalugowe malarstwo olejne, jednak  poszukiwanie nowych form wyrazu wydało mi się konieczne w celu zilustrowania powyższego, osobliwego portretu. Biorąc pod uwagę atypową formułę wystawy, dodatkowo przygotowałam video zawierającą nieśpieszne przejścia między obiema figurami, które towarzyszyły mi podczas projektowania prac, a które łatwo przeoczyć gdy nie skupimy się na każdej z niej osobno.