Wystawa online "Tożsamość Kultury"

Wystawa online

Wystawa online "Tożsamość Kultury"

Wystawa on-line wraz prezentacją  prac zrealizowanych w ramach przedmiotu Tożsamość kultury, oraz komentarz prowadzących ten przedmiot Prof. dr hab. Marię Mendel i Prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka. 

https://www.facebook.com/114043313658359/videos/259713265098788