„Prezentacja na temat wirtualnej rzeczywistości”

„Prezentacja na temat wirtualnej rzeczywistości”

„Prezentacja na temat wirtualnej rzeczywistości”

Mikołaj Lubczyński

termin: 14.05 o godzinie 16:00.

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec6c99dccfce468295ad12f3708d87eb%40thread.tacv2/1620668380086?context=%7b%22Tid%22%3a%221acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07%22%2c%22Oid%22%3a%2266323274-46c8-40ad-960a-616ce88464b7%22%7d

Dużo rzeczy było i nadal jeszcze zostaje zabronione, takie jak: imprezy; spotkania ze znajomymi w prazy, czy na uczelni; koncerty z wielką ilością widzów. Oczywiście mówię tu o realności, ale dla fanów technologii takie spotkania były ciągle dostępne lecz w innej formie. Zawsze mogli spotkać się w wirtualnej rzeczywistości.

Obecnie wciąż jeszcze mało ludzi ma możliwość lub chęci wypróbowania nowego odczucia, zobaczenia nowych często nie możliwych w rzeczywistości przestrzeni, innych dziwnych światów. Jednak duże korporacja (Facebook, Google, Valve, a od jakiegoś czasu chodzą słuchy o rozszerzonej rzeczywistości od Apple) powoli próbują to zmienić. Powstaje wiele nowych urządzeń i stają się coraz tańsze.

Spotkania w wirtualnej rzeczywistości to nowa jakość w, już szeroko wykorzystywanych, wideokonferencjach. Dzięki VR w spotkaniach zdalnych zwiększa się możliwość interakcji, komunikacji niewerbalnej oraz zdolności immersyjnych.