„Autorskie plakaty z szuflady i nie tylko...”

„Autorskie plakaty z szuflady i nie tylko...”

„Autorskie plakaty z szuflady i nie tylko...”

Autorskie plakaty z szuflady i nie tylko...” / Prezentacja autorskich projektów w kontekście omówienia charakteru twórczości plakatowej.

 

 

Teresa Płotkowiak