Prace profesorów, Juliusz Studnicki

Prace profesorów, Juliusz Studnicki

Juliusz Studnicki – Gdynia Dworzec sufit [X/43/303]; fot. Zygmunt Szymoniak