Projektowanie w Świecie Idei 2016/2017 | Angelika Gromotka

Projektowanie w Świecie Idei 2016/2017 | Angelika Gromotka

Projektowanie w Świecie Idei | Angelika Gromotka; fot. Bartosz Żukowski

Projektowanie w Świecie Idei 2016/2017 | Angelika Gromotka

Cykl Prezentacji Multidyscyplinarnych Angelika Gromotka | „Jak pracować z klientem i nie stracić duszy” Udział specjalny: Stefan Stefaniszyn 17.11.2016 Miejsce: Audytorium ASP w Gdańsku