Twórca i Ślad | 79

Twórca i Ślad | 79

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 79

Pomnik Marii Konopnickiej | Monument to Maria Konopnicka

 

fot. Dariusz Lisowski

fot. Archiwum ASP w Gdańsku

Franciszek Duszeńko

Pomnik Marii Konopnickiej | Monument to Maria Konopnicka

ROK: 1977 (odsłonięcie | unveiling)
MIEJSCE: GDAŃSK, Skwer im. Polskich Harcerzy w byłym Wolnym Mieście Gdańsku | Polish Scouts in the former Free City of Gdańsk Square

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach