Twórca i Ślad | 77

Twórca i Ślad | 77

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 77

„Rodzina krawców w kwadracie I” – obraz, kolekcja dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku | “A family of tailors in square I” – painting, art collection of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

 

fot. Dariusz Lisowski

fot. Anna Polańska

Kiejstut Bereźnicki

„Rodzina krawców w kwadracie I” – obraz, kolekcja dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku | “A family of tailors in square I” – painting, art collection of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

ROK: 1979
MIEJSCE: GDAŃSK, ul. Targ Węglowy 6 | 6 Targ Węglowy Street

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach