Twórca i Ślad | 76

Twórca i Ślad | 76

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 76

Pomnik Ofiar Grudnia 1970 | Monument to the Victims of December 1970

 

fot. Dariusz Lisowski

fot. Archiwum ASP w Gdańsku

Ryszard Semka, Sławoj Ostrowski (współautor | co-author), Jan Netzel (współautor | co-author)

Pomnik Ofiar Grudnia 1970 | Monument to the Victims of December 1970

Rok: 1993 (odsłonięcie | unveiling)
MIEJSCE: GDYNIA, skwer przy al. Marszałka Piłsudskiego | square in Marszałka Józefa Piłsudskiego Avenue

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach