Twórca i Ślad | 65

Twórca i Ślad | 65

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 65

„Sopoteka. Galeria Kultury Multimedialnej” – projekt wnętrza publicznego w Sopot Centrum, Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa Wybickiego | “Sopoteka. Multimedia Culture Gallery” – design of a public interior in Sopot Centre,  Józef Wybicki Municipal Public Library in Sopot

 

fot. Tom Kurek

fot. Tom Kurek

Jan Sikora

„Sopoteka. Galeria Kultury Multimedialnej” – projekt wnętrza publicznego w Sopot Centrum, Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa Wybickiego | “Sopoteka. Multimedia Culture Gallery” – design of a public interior in Sopot Centre,  Józef Wybicki Municipal Public Library in Sopot

ROK: 2015
MIEJSCE: SOPOT, ul. Tadeusza Kościuszki 14 | 14 Tadeusza Kościuszki Street

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach