Twórca i Ślad | 62

Twórca i Ślad | 62

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 62

Pomnik Gdynian Wysiedlonych | Displaced Gdynians Monument

 

fot. Bogna Kociumbas

fot. Witold Węgrzyn

Adam Dziejowski, Paweł Sasin (rzeźba | sculpture) oraz Jan T. Kosiedowski, Magdalena Miara, Gabriela Rembarz, Anna Smółko, Tomasz Stanisławczyk, Magda Maja Wiśniewska (architektura terenu | landscape architecture)

Pomnik Gdynian Wysiedlonych | Displaced Gdynians Monument

Rok: 2014
MIEJSCE: GDYNIA, pl. Gdynian Wysiedlonych 56 | 56 Gdynian Wysiedlonych Square

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach