Twórca i Ślad | 60

Twórca i Ślad | 60

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 60

r|v Oceanograf – projekt architektury statku naukowo-badawczego do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego; statek zbudowany w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni | r|v Oceanograf – architectural design of a research vessel for interdisciplinary Baltic Sea research for the Institute of Oceanography of the University of Gdańsk; constructed in the Nauta Shiprepair Yard in Gdynia

 

fot. Gospodarka Morska dzięki uprzejmości Seatech Engineering Sp. z o.o.

fot. Bogna Kociumbas

Jolanta Jaworska (główny projektant | chief designer); Paweł Gełesz (współautor w zespole Seatech Engineering Sp. z o.o. | co-author in the Seatech Engineering Sp. z o.o. team) oraz Projekt Sterówki r/v Oceanograf (współautor w zespole Eleship Electrical Design & Engineering Sp. z o.o. | co-author in the Eleship Electrical Design & Engineering Sp. z o.o. team)

r|v Oceanograf – projekt architektury statku naukowo-badawczego do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego; statek zbudowany w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni | r|v Oceanograf – architectural design of a research vessel for interdisciplinary Baltic Sea research for the Institute of Oceanography of the University of Gdańsk; constructed in the Nauta Shiprepair Yard in Gdynia

Lata: 2013-2016
MIEJSCE: GDYNIA, Basen I (Basen Prezydenta Ignacego Mościckiego) | Dock I (President Ignacy Mościcki Dock)

 

źródło: Mapy Google

 


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach