Twórca i Ślad | 27

Twórca i Ślad | 27

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 27

„Rajskie drzewo poznania dobra i zła” – płaskorzeźba, drzwi frontowe Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej | “Paradise Tree of the Knowledge of Good and Evil”, low relief, front door of Our Lady of Częstochowa Church

 

fot. Dariusz Lisowski

fot. Dariusz Lisowski

Janina Stefanowicz-Schmidt

„Rajskie drzewo poznania dobra i zła” – płaskorzeźba, drzwi frontowe Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej | “Paradise Tree of the Knowledge of Good and Evil”, low relief, front door of Our Lady of Częstochowa Church

ROK: 1986
MIEJSCE: GDAŃSK, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3b | 3b Maria Skłodowska-Curie Street

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach