Twórca i Ślad | 22

Twórca i Ślad | 22

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 22

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 wraz z otoczeniem | The Monument to the fallen Shipyard Workers of 1970 together with its surroundings

 

fot. Witold Węgrzyn

fot. Dariusz Lisowski

Bogdan Pietruszka (twórca idei plastycznej | author of the visual idea), Wiesław Szyślak (konstrukcja | structure), Robert Pepliński i Elżbieta Szczodrowska-Peplińska (koncepcja cokołu i wykonanie płaskorzeźb | concept of the base and completion of the low reliefs), Wiesław Mokwiński (projekt terenu wokół pomnika | design of the area around the monument), Jacek Krenz (współpraca | collaboration)

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 wraz z otoczeniem | The Monument to the fallen Shipyard Workers of 1970 together with its surroundings

Rok: 1980
MIEJSCE: GDAŃSK, pl. Solidarności 1 | 1 Solidarności Square

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach