Twórca i Ślad | 15

Twórca i Ślad | 15

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 15

Pomnik Jana Heweliusza | Monument to Johannes Hevelius

 

fot. Witold Węgrzyn

fot. Witold Węgrzyn

Michał Gąsienica-Szostak

Pomnik Jana Heweliusza | Monument to Johannes Hevelius

ROK: 1973 (odsłonięcie, skwer przy ul. Korzennej | unveiling, square in Korzenna Street); 2004 (przeniesienie | transfer)
MIEJSCE: GDAŃSK, skwer przy ul. Wodopój | square in the Wodopój Street

 

źródło: Mapy Google

Więcej informacji o obiekcie - Przejdź


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach