PROGRAM MOBILNOŚCI CULTURE MOVES EUROPE | SPOTKANIE INFORMACYJNE
[18 kwietnia 2023r., WARSZAWA]

PROGRAM MOBILNOŚCI CULTURE MOVES EUROPE | SPOTKANIE INFORMACYJNE[18 kwietnia 2023r., WARSZAWA]

PROGRAM MOBILNOŚCI CULTURE MOVES EUROPE | SPOTKANIE INFORMACYJNE
[18 kwietnia 2023r., WARSZAWA]

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programu mobilności Culture Moves Europe*. Program oferuje wsparcie artystom, przedstawicielom kultury i organizacjom goszczącym, które działają w sektorze architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania mody, przekładów literackich, muzyki, sztuk scenicznych i wizualnych. Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury. Podczas spotkania omówione zostaną aktualne wytyczne i założenia zarówno programu mobilności indywidualnych jak i programu rezydencji goszczących.

Spotkanie odbędzie się we wtorek – 18 kwietnia 2023 rw godz. 11.00 – 13.00 w Warszawie w przestrzeni eventowej MINDSPACE (Hala Koszyki, I  piętro) przy ul. Koszykowej 63.

Program spotkania:
11.00 – 11.15    Program Kreatywna Europa – ogólne wytyczne
11.15 – 12.00    Culture Moves Europe – program mobilności indywidualnych
12.00 – 12.45    Culture Moves Europe – program rezydencji goszczących
12.45 – 13.00    Sesja pytań i odpowiedzi

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZEŃ.
Rejestracja będzie otwarta do 17 kwietnia do godz. 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.


Culture Moves Europe to nowy stały program mobilności realizowany w ramach programu Kreatywna Europa i nadzorowany przez Goethe-Institut w Brukseli.

Program zapewnia częściowe wsparcie finansowe na mobilność międzynarodową. W ramach programu można pokryć koszty podróży (transportu, zakwaterowania itp.) artysty lub przedstawiciela kultury w celu realizacji projektu mobilności z partnerem międzynarodowym (organizacją lub osobą). Partner międzynarodowy (organizacja lub osoba) to podmiot, który zgadza się na przyjęcie indywidualnego artysty (grupy artystów), prowadzi go przez ich środowisko pracy i wdraża projekt razem z nim/nimi.