"Młody człowiek i morze” – metodyka nauczania podstaw projektowania wzornictwa

"Młody człowiek i morze” – metodyka nauczania podstaw projektowania wzornictwa

Ogólnopolska Konferencja ""Młody człowiek i morze – metodyka nauczania podstaw projektowania wzornictwa", oraz warsztaty projektowe „Młody człowiek i morze” dla studentów wzornictwa odbyły się w dniach 21-26.03.2022 w Krynicy Morskiej.

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy pracownikami badawczo-dydaktycznymi zajmującymi się nauczaniem podstaw projektowania na ważnym dla rozwoju gospodarczego kraju kierunku Wzornictwo/Formy Przemysłowe. W ciągu trzech dni przedstawiciele ASP z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia, a także UAP z Poznania i AS ze Szczecina przedstawili referaty poświęcone strukturze podstaw projektowania w poszczególnych uczelniach, a także opisowi autorskich metod i zakresów tematycznych stosowanych w nauczaniu projektowania. Przedstawione zagadnienia zilustrowane były przykładami projektów studenckich oraz opatrzone krytycznymi komentarzami, zawierającymi wnioski z realizacji metod w trakcie ostatnich trzech lat – obejmujących okres utrudnionej pracy dydaktycznej.

Ważna część Konferencji poświęcona była pracy on-line i temu jak za jej pomocą przekazywać wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w kształceniu przyszłych projektantów wzornictwa. Każdy z zespołów reprezentujących daną uczelnię przedstawił referat dotyczący doświadczeń z ostatnich lat, w których sytuacja pandemii spowodowała konieczność pracy on-line. Referaty obejmowały opis metod dydaktycznych stosowanych w nauczaniu zdalnym oraz krytyczne wnioski dotyczące efektywności nauczania podstaw projektowania w tym trybie. Refleksje poparte były przykładami prac studenckich zrealizowanych podczas pracy zdalnej.

Organizator: Pracowania Podstaw i Metodyki Projektowania ASP w Gdańsku 
Koordynator merytoryczny projektu: prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki Doskonała nauka –Wsparcie konferencji naukowych

Wartość projektu to 43 700 zł w tym Kwota uzykanego dofinansowania z MEiN to38 500 zł to środki MEiN, a łączna warość projektu to 43 700 zł. 


Wniosek o dofinansowanie projektu powstał przy wsparciu Biura Programów Infrastrukturalnych i Badawczych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.