„Kolej na ekologię”

„Kolej na ekologię”

„Kolej na ekologię”

Projekt „Kolej na ekologię!” to przedsięwzięcie, którego założeniem była realizacja kampanii społecznej zwiększającej świadomość społeczną w zakresie przewagi ekologicznej transportu kolejowego nad innymi sposobami przemieszczania się.

Projekt został zrealizowany  przez grupę 30 studentów w pracowni Plakatu i Form Reklamowych Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku. . Dzięki pracy przy realizacji projektu wzrosła ich wiedza dot. oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko naturalne, a w szczególności w zakresie emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie oraz poważane ryzyko dla zdrowie ludzi i innych żywych organizmów.

Zdobytą podczas pracy nad projektem wiedzę studenci przenieśli na swoje prace, tworząc kampanię społeczną promującą transport kolejowy jako najczystszy wybór zarówno w kontekście indywidualnych podróży,  jak i spedycji.

Kampania ekologicznie uświadomiła nie tylko mieszkańców Gdańska i województwa pomorskiego, ale również osoby odwiedzające Trójmiasto – szacowany zasięg kampanii społecznej /wystaw wyniósł pond 120 tyś. osób (w tym: 90 tyś. osoby podróżujące PKP SKM i POLREGIO, 30 tyś. – osoby odwiedzające Park Oliwski).

Projekt „Kolej na ekologię!”  uświadomił społeczeństwo,  że transport kolejowy jest najbardziej ekologicznym środkiem komunikacji/transportu, a decyzja wyboru transportu kolejowego może być deklaracją właściwej postawy proekologicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zapraszają na wernisaż „Kolej na ekologię”.

Wydarzenie rozpocznie się w czwartek 23 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8.

Projekt „Kolej na ekologię!” to przedsięwzięcie, którego założeniem jest realizacja kampanii edukacyjnej zwiększającej świadomość społeczną w zakresie korzystania z kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu.

WFOŚiGW w Gdańsku oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku nawiązali współpracę, w ramach której powstały prace graficzne przygotowane przez studentów pracowni Plakatu i Form Reklamowych Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku.

Podczas wernisażu zaprezentowano plakaty wykonane przez grupę studentów, tworzących pod kierownictwem profesora Sławomira Witkowskiego oraz doktora Adam Świerżewskiego.

Relacja z wernisażu dostępna TUTAJ.

Wniosek o dofinansowanie projektu powstał przy wsparciu Biura Programów Infrastrukturalnych i Badawczych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.