KOBIETY NA AKADEMIACH

KOBIETY NA AKADEMIACH

KOBIETY NA AKADEMIACH

W dniach 23-24.03.2022 na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbyła się międzynarodowa, konferencja naukowa pt. "Kobiety na Akademiach".

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń związana z rolą kobiet na akademiach sztuk pięknych, a powodem do jej zorganizowania mijające i obchodzone jubileusze przyjęcia pierwszych studentek na akademie sztuk pięknych w Europie, w tym w Polsce. Rocznice te są znakomitą okazją do pochylenia się nad pytaniem czy, a jeśli tak, to co zmienia obecność i aktywność kobiet w strukturach akademickich, kiedyś dla nich zamkniętych. Jaki wnoszą wkład w te instytucje?

Ze względu na dużą ilość zakażeń Covid-19 oraz niepewną sytuację, w tym logistyczną związaną w wojną w Ukranie, konferencja odbyła się w formie hybrydowej: stacjonarnej i on-line, co zapewniło bezpieczny udział prelegentów i prelegentek zagranicznych i polskich oraz umożliwiło dostęp do konferencji szerokiemu gronu zainteresowanych, poprzez bezpośrednią transmisję oraz udostepnienie zapisu po jej zakończeniu. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Izabella Gustowska z Uniwesytetu w Poznaniu, artystka, kuratorka, autorka wielu inicjatyw zwiększających rolę i widoczność kobiet w sztuce, w tym w strukturach akademickich. Ponadto główne referaty wygłosiły prof. Marina Grzinic, artystka i filozofka, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu i członkini Slovenian Academy of Science and Arts, a także dr hab. Iwona Demko, artystka i badaczka zajmująca się historią kobiet w
strukturach akademickich , w szczególności Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autorka i kuratorka wydarzeń związanych z obchodami stulecia przyjęcia pierwszych studentek do krakowskiej ASP.

Konferecji towarzyszyła wystawa Kobiety na Akademiach, prezentująca twórczość,inicjatywy i rolę kobiet w strukturach akademickich, w której wzięły udział artystki związane z ASP w Wiedniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Konferencja rozpoczęła się od oprowadzania po wystawie przez kuratorkę wystawy i inicjatorkę konferencji dr Ankę Leśniak. Pierwszy dzień konferencji zamknięty został pokazem fillmu Love Stories – kolektywnego projektu zrealizowanego przez prof. Izabellę Gustowską z jej studentkami, obecnie absolwetkami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W konferencji udział wzięło 19 prelegentek i prelegentów z Polski i z zagranicy z obszaru sztuk pięknych, nauk o sztuce oraz nauk społecznych. Konferencja odbyła się w języku polskim i angielskim z symultanicznym
tłumaczeniem.

Organizator: Wydział Rzeźby i Intermediów
Koordynator merytoryczny projektu: dr Anna Leśniak

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki Doskonała nauka –Wsparcie konferencji naukowych

Kwota uzykanego dofinansowania z MEiN to 25 000 zł to środki MEiN, a łączna warość projektu to 33 496,93 zł. 

Wniosek o dofinansowanie projektu powstał przy wsparciu Biura Programów Infrastrukturalnych i Badawczych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.