Zeszyt wydawniczy |nr 15| 2018

Zeszyt wydawniczy |nr 15| 2018

Zeszyt wydawniczy |nr 15| 2018

Zeszyt wydawniczy |nr 15| 2018

Cykl Interdyscyplinarnych Prezentacji Autorskich 2017/2018 Projektowanie w świecie idei dr hab. Adam Kamiński, mgr Piotr Paluch

 

Cyklowi prezentacji i wykładów multidyscyplinarnych „Projektowanie w Świecie Idei” przyświeca niezmiennie ta sama chęć spędzenia czasu w gronie osób interesujących i zainteresowanych oraz podkreślenia znaczenia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jako miejsca spotkań, którym towarzyszą rozmowy, wymiana myśli i kontakt z kulturą.
Daje on sposobność zarówno do tego, by zaprosić do Akademii wybitne postacie świata kultury, jak i zapoznać się z osobami z grona studentów, wysłuchać opowieści na temat ich inspiracji i doświadczeń oraz poznać efekty ich pracy.

Adam Kamiński / Piotr Paluch

 

Idea prezentacji: dr hab. Adam Kamiński

Redakcja merytoryczna: dr hab. Adam Kamiński

Redakcja językowa, korekta, tłumaczenie: Katarzyna Jopek

Opracowanie graficzne: Stefan Stefaniszyn

Współpraca: mgr Piotr Paluch

Dokumentacja foto: Bartosz Żukowski, Rafał Fedusiodruk

 

Gdańsk 2018