Zeszyt wydawniczy |nr 14| 2016

Zeszyt wydawniczy |nr 14| 2016

Zeszyt wydawniczy |nr 14| 2016

Zeszyt wydawniczy |nr 14| 2016

Cykl Interdyscyplinarnych Prezentacji Autorskich 2015/2016 Projektowanie w świecie idei dr hab. Adam Kamiński, mgr Piotr Paluch

 

Trzy lata spotkań z cyklu Interdyscyplinarnych Prezentacji Autorskich o pojemnym tytule "Projektowanie w świecie idei" zaowocowały nie tylko tym, że wraz z Agatą Królak i Piotrm Paluchem zrozumieliśmy, iż poruszamy się w kontekście szerszym niż interdyscyplinarny – że właściwie jest to obszar multidyscyplinarny. Zważywszy na tę okoliczność, "przechrzciłem" też cykl, zmieniając zapis określający charakter spotkań. [...]

Audytoria uniwersytetów, akademii artystycznych i innych uczelni wyższych wypełnia treść wykładów wygłaszanych przede wszystkim w oparciu o poglębioną wiedzę ekspertów, którzy dziękidoświadczeniu, nierzadko po wielu latach pracy,przygotowują je z wielką dbalością o poziom merytoryczny. Tak jest i tak być powinno. Nasza inicjatywa stanowi rozwinięcie tej idei.

Każda prezentacja zaproszonego gościa poprzedzona jest specjalnym wystąpieniem studenta Akademii sztuk Pięknych w Gdańsku. Mównicę Audytorium oddajemy wówczas na kilkanaście minut studentom – tym, którzy mają przed sobą całe życie i przed którymi otworem stoi cały świat.

Bazując na swym dotychczasowym dorobku i doświadczeniu, często przedstawiają oni zadziwiające wnioski. studenci zaproszeni do udziału w edycji "Projektowanie w świecie idei" 2015/2016 – Jan Rosiek, Katarzyna Rzepka, Weronika Lipniewska i Mikołaj Sałek – to młodzi ludzie o nieprzeciętnych ambicjach. Ich przygotowanie i opanowanie mogło wprawić w zakłopotanie niejednego wytrawnego prelegenta – profesjonalistę.

Jak pisałem, czas przed główną prezentacją należy do studentów – wszystkich studentów ASP. Naszą ambicją jest zapraszać do wystąpień nie tylko studentów Wydziału Grafiki, ale również innych wydziałów. Mam nadzieję, że z czasem uda nam się tę deklarację sukcesywnie realizować.

dr hab. Adam Kamiński

 

Idea prezentacji: dr hab. Adam Kamiński

Redakcja merytoryczna: dr hab. Adam Kamiński

Redakcja językowa, korekta, tłumaczenie: Katarzyna Jopek

Opracowanie graficzne: dr hab. Adam Kamiński

Współpraca: mgr Piotr Paluch

Dokumentacja foto: Dominika Śnieg, Piotr Paluch

 

Gdańsk 2016