Zeszyt wydawniczy |nr 11| 2014

Zeszyt wydawniczy |nr 11| 2014

Zeszyt wydawniczy |nr 11| 2014

Zeszyt wydawniczy |nr 11| 2014

Cykl Interdyscyplinarnych Prezentacji Autorskich 2013/2014 Projektowanie w świecie idei dr Adam Kamiński, mgr Agata Królak

 

Zależało mi na zorganizowaniu przedsięwzięcia, dzięki któremu wraz z zaproszonymi gośćmi i studentami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mielibyśmy okazję do spotkania się w szerszym gronie i wysłuchania opowieści. Zaproszeni Twórcy to osoby, które budowały teorie swoich działań na przestrzeni wielu lat doświadczeń i kolejnych prób – działając, pracując i popełniając błędy.

Przebycie tej długiej drogi pozwoliło im na zdobycie czegoś bezcennego – doświadczenia, którym chcą się z nami podzielić, opowiadając nam swoje historie.

czasem tylko poprzez uchwycenie innej perspektywy postrzegania, przez jakieś szczególne zakrzywienie własnych przyzwyczajeń, jesteśmy w stanie dostrzec wartość w tym, co robimy.

Cykl Interdyscyplinarnych Prezentacji Autorskich jest okazją do zaczerpnięcia inspiracji od interesujących i twórczych osób. Stanowi on także okazję do prowadzenia dialogu i oserwacji – okazję do rozmowy. Jest również aktywnym współtworzeniemspecyficznej relacji, która może stać się podstawą podejmowania różnego rodzaju działań twórczych.

Klamrą spinającą wszystkie pojawiające się w prezentacjach wątki jest projektowanie – projektowane w świecie wielu idei, które na co dzień łączą się ze sobą i rozbijają na atomy kolejnych inicjatyw projektowych, dzięki którym żyjemy w tak ciekawym otoczeniu.

Projektowanie to dialog i przewidywanie następstw reakcji odbiorcy na wysłany przez nas sygnał, na przykład plastyczny. Dialog to wymiana spostrzeżeń na pozimie słowa, a także obrazu – to rozmowa.

Rozmowa = projektowanie.

dr Adam Kamiński

 

Idea prezentacji: dr Adam Kamiński

Pierwsza redakcja tekstów: mgr Agata Królak, dr Adam Kamiński

Druga redakcja, korekta, tłumaczenie tekstów: Katarzyna Jopek

Opracowanie graficzne: mgr Patrycja Podkościelny

Dokumentacja foto: Angelika Rychert

Projekt okładki: dr Adam Kamiński

 

Gdańsk 2014