Valerie Solanas
SCUM / Szum
Manifesto

Valerie Solanas  SCUM / Szum  Manifesto

Valerie Solanas. SCUM / Szum. Manifesto

Valerie Solanas
SCUM / Szum
Manifesto

Bezkompromisowa Valerie Solanas znowu przemówiła. W tym bardzo trudnym czasie. Jej tekst S.C.U.M., to totalne uderzenie w zło, w ciągle głupkowato rechoczący patriarchat, który jest absolutnie odpowiedzialny za całe cierpienie świata ludzkiego i poza-ludzkiego. Anarchistyczna postawa Solanas niszczy negatywne praktyki, od zawsze wykorzystywane przez władzę – w jej szerokim znaczeniu. Valerie stoi na barykadach wypluwając słowa prawdziwe. A my Ją w tym wspieramy. Dziękuję Autorom i Autorkom tekstów dołączonych do SCUMa. Dziękuję Edycie Majewskiej za magiczne zwizualizowanie słów Valerie i naszych.


Idea i redakcja
katarzyna lewandowska

Teksty
Valerie Solanas, Liliana Zeic, Rafał Żwirek, Galina Rymbu, katarzyna lewandowska

Tłumaczenia
Monika Ujma, Wojciech Goslar

Ilustracje
Liliana Zeic, Edyta Majewska

Redakcja językowa i korekta
Mariusz Wrona

Projekt graficzny, typograficzny i skład
Edyta Majewska

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ISBN: 978-83-66271-75-3

Gdańsk 2022