Raport Roczny 2017/2018.
Działalność Kulturalna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Raport Roczny 2017/2018.  Działalność Kulturalna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Raport Roczny 2017/2018. Działalność Kulturalna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Raport Roczny 2017/2018.
Działalność Kulturalna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Szanowni Państwo,

Raport roczny Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który trzymacie Państwo w rękach – drugi w ponad siedemdziesięcioletniej historii Uczelni, pełni funkcję sprawozdania podsumowującego aktywności kulturalne Akademii w minionym roku akademickim(2017/2018) i na półmetku rektorskiej kadencji.

W oderwaniu od faktów udostępnionych w rocznym sprawozdaniu JM Rektora, ten raport celowo pomija obszary dydaktyczno-naukowe i administracyjne, koncentrując się na działalności kulturalnej i edukacyjnej – ofercie kierowanej zarówno do społeczności akademickiej, jak również do mieszkańców Gdańska i gości miasta.

Niestety, ale z obfitej oferty kulturowej, spośród szerokiego wachlarza uczelnianych aktywności, w raporcie swojego miejsca nie znalazły wszystkie wydarzenia. Podejmowane wybory nie były łatwe, służył im jednak zasadniczy cel – czytelna prezentacja naszych koronnych i nowych przedsięwzięć.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji oraz uczestniczyli w zebraniu i uporządkowaniu materiału i ikonografii, autorom tekstów, zdjęć i projektów graficznych, wyrażam uprzejme podziękowania za wspólną pracę.

Z życzeniami miłej lektury,

Mariusz Wrona, Kierownik Biblioteki

 

Redakcja:

Mariusz Wrona

Autorzy i opracowanie tekstów:

Adam Kamiński, Marzena Świniarska, Anna Tanaev, Mariusz Wrona, zespół

Fotografie:

Tomasz Kwiatkowski, Bartosz Żukowski, Łukasz Unterschuetz (s. 16), Jan Szczypka (s. 126), zespół

Projekty graficzne materiałów promocyjnych:

Piotr Paluch, Mikołaj Sałek, Stefan Stefaniszyn

Projekt okładki:

Adam Kamiński

Projekt graficzny, skład i łamanie:

Piotr Paluch

 

2018