PLAN
Manual
Kreacja, projektowanie i prezentacja, stacjonarnie lub online

PLAN  Manual  Kreacja, projektowanie i prezentacja, stacjonarnie lub online

PLAN Manual - Kreacja, projektowanie i prezentacja, stacjonarnie lub online

PLAN
Manual
Kreacja, projektowanie i prezentacja, stacjonarnie lub online

Projekt badawczy: „PLAN – Kreacja, projektowanie i prezentacja, stacjonarnie lub online”

Wirtualny podręcznik dla studentów uczelni artystycznych, realizowany jest ze środków z subwencji na działalność badawczą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Numer projektu: 16/WG/BN/2022

Publikacja PLAN Manual – Kreacja, projektowanie i prezentacja, stacjonarnie lub online w wersji angielskiej – Przejdź


Autor projektu
© prof. ASP dr hab. Adam Kamiński

Konsultacje, współpraca merytoryczna i organizacyjna przy realizacji warsztatów kreatywnych, na potrzeby pozyskania wniosków badawczych projektu naukowego
dr Eitan Bartal | HIT Holon Institute of Technology | Tel Awiw
mgr Piotr Paluch | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr Aleksandra Toborowicz | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
mgr Zofia Karpowicz | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
dr Paweł Krzywdziak | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
dr Agnieszka Rokicka | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem

Opracowanie i ewaluacja nakiety na potrzeby badania naukowego
mgr Karolina Lisiecka

Korekta i tłumaczenie
mgr Katarzyna Jopek

ISBN: 978-83-66270-02-1