Koła Naukowe | Student Scientific Circles

Koła Naukowe | Student Scientific Circles

Koła Naukowe | Student Scientific Circles

Koła Naukowe | Student Scientific Circles

Studenci = ASP w Gdańsku

Students = Academy of Fine Arts in Gdańsk

 


Projekt katalogu Kół Artystyczno-Naukowych powstał z inicjatywy Prorektora ds. kształcenia i studenckich

dra hab. Adama Kamińskiego, prof. ASP

 

Koordynacja z udziałem opiekuna Kół Artystyczno-Naukowych

Anny Włodarskiej

 

Redakcja

Anna Polańska, Anna Włodarska,

Mariusz Wrona (redaktor prowadzący)

Korekta

Monika Scharmach

Tłumaczenie na j. angielski

Natalia Laprus

Skład i łamanie

Piotr Paluch

 

Gdańsk 2019