Działalność kulturalna Akademii Sztuk Pięknych

Działalność kulturalna Akademii Sztuk Pięknych

Działalność kulturalna Akademii Sztuk Pięknych

Działalność kulturalna Akademii Sztuk Pięknych

SZTUKA / DESIGN / KULTURA
Działalność kulturalna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Katarzyna Jopek (Redakcja językowa, korekta, tłumaczenie)
Agnieszka Drączkowska (Redakcja merytoryczna)
Adam Kamiński (Opieka artystyczna nad projektem wydawnictwa)
Mikołaj Sałek, Weronika Lipniewska (Projekt graficzny i skład publikacji)
Weronika Lipniewska (Ilustracje)
Bartosz Żukowski (3–6) / Adam Kamiński (2, 7) / Szajewski.com (1) (Fotografie)
Katarzyna Kocur, Zuzanna Rogala, Karina Kozak, Olga Lewandowska, Hanna Kmieć, Paweł Kalski (Współpraca)

Autorzy
Mariusz Wrona (Tekst wstępny)
Maciej Świtała (Wydział Architektury i Wzornictwa)
Łukasz Butowski (Wydział Grafiki)
Aleksandra Jadczuk (Wydział Malarstwa)
Katarzyna Józefowicz (Wydział Rzeźby i Intermediów)
Roman Nieczyporowski (Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce)

2017