Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2002–2003

 

Redakcja:
Ludmiła Ostrogórska, Janina Rudnicka

Marek Ordański (Tłumaczenia)

Fotografie (portrety):
Zbigniew Treppa, Witold Węgrzyn
Fotografie w części katalogowej udostępnione przez artystów
Fotografie w części monograficznej:
Witold Węgrzyn, Jan Szczypka,
Anna Okońska-Węsiora, Jacek Zdybel

Jacek Zdybel (Opracowanie graficzne/Przygotowanie do druku)

2003