Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – 2007

Komitet redakcyjny: Teresa Miszkin, Jerzy Ostrogórski, Mieczysław Olszewski
Fotografie użyte w publikacji pochodzą z archiwum Akademii oraz prywatnych zbiorów pracowników ASP i otrzymały zgodę na ich nieodpłatną publikację.
Marek Gajdziński (Tłumaczenie)
Jacek Zdybel (Projekt graficzny)

2007