Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2003–2004

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2003–2004

 

Marcin Kolago (Tłumaczenia)

Fotografie w części monograficznej:
Andrzej Krzemiński, Jacek Popek, Andrzej Śramkiewicz, Witold Węgrzyn, Jacek Zdybel
Fotografie w części katalogowej:
Fotografie udostępnione przez artystów

Jacek Zdybel (Opracowanie graficzne/Przygotowanie do druku)

2004

 

Celem każdego budowania jest wnętrze. Architektura wyrasta zatem z tej podstawowej egzystencjalnej potrzeby człowieka. Jest sztuka kształtowania przestrzeni i kreowania form, które tę przestrzeń na użytek człowieka wypełniają. Architektura wnętrz decyduje o kształcie najbliższego otoczenia człowieka – jego domu, mieszkania, miejsca pracy i wypoczynku, ale także o przestrzeni publicznej – o fragmencie miasta, ulicy, muzeum, teatrze czy świątyni.