Włodzimierz Łajming

Włodzimierz Łajming

Włodzimierz Łajming

Wydział: Malarstwo

Włodzimierz Łajming

Włodzimierz Łajming

 

Oddając w Państwa ręce kolejną monografię wydaną z inicjatywy Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zarówno ja, kierujący projektem, jak i osoby do niego zaproszone, mamy nadzieję dołączyć do pięknej tradycji zatrzymywania w pamięci artystów – profesorów-przewodników młodych pokoleń po sztukach pięknych. Nasze zamierzenie wydawnicze kierujemy zarówno ku tym, którzy znają osobiście bohatera monografii, jak i kolejnym pokoleniom artystów naszej wyjątkowej uczelni. Jeśli zdarzy się, że pozycja ta dostanie się do rąk osoby spoza kręgu wskazanych adresatów, to tym pełniej dokona się ten edytorski projekt. Warto wspomnieć, że za sprawą wspomnianego Wydziału Malarstwa wydano już monografie profesorów Kazimierza Ostrowskiego, Hugona Laseckiego, Jerzego Ostrogórskiego i Mieczysława Olszewskiego – wymienione opracowania poprzedziły niniejsze, poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Łajmingowi. Każde z nich, ujęte redakcją dyplomantów wspomnianych profesorów, stworzyło charakterystyczny rys twórczości mistrzów, ale też wskazało na interesujące wątki związków emocjonalnych rozkwitłych między majstrami a ich uczniami. Myślę, że to cecha szczególna tego miejsca. […]

Jarosław Bauć

 

prof. Jarosław Bauć (Redakcja naukowa)

Recenzenci:
prof. Andrzej Banachowicz – UA w Poznaniu
prof. Jacek Dyrzyński – ASP w Warszawie

Iwona Ziętkiewicz (Redakcja i korekta)
Mateusz Pęk (Projekt graficzny i skład)

Autorzy zdjęć: Piotr Model, Ziemowit Łajming, Jagoda Łajming, Witold Węgrzyn, Andrzej Zagrobelny, Sławomir Lipnicki, Anna Zelmańska-Lipnicka, Arch. ASP w Gdańsku, zbiory ISPAN Warszawa

2015