Witkowski

Witkowski

Witkowski

Wydział: Grafika

Witkowski

 

Spośród wielu mitologii artysty Sławomirowi Witkowskiemu wydaje się najbliższa świadomość romantyczna, której istotnym elementem jest ,,filozofia choroby’’. Witkowski wciąga odbiorcę w grę, przedstawiając rzeczywistość jako patologiczną. Według słownikowej definicji terminu „patogen” jest czynnikiem chorobotwórczym, który może mieć charakter biologiczny, chemiczny, fizyczny, społeczny lub genetyczny. Można więc przyjąć, że to rzeczywistość zewnętrzna wywołuje stan chorobowy, natomiast sztuka jest rodzajem alibi, ucieczką i sposobem oswajania niezgody na zło tego świata.

Zofia Watrak


Tekst
Rafał Boettner-Łubowski
Janusz Górski
Zofia Watrak
Adriana Zimnowoda

Redakcja i korekta
Hanna Negowska

Recenzja wydawniczo-naukowa:
Profesor Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
Profesor Andrzej Bator (ASP Wrocław)

Wybór prac
Janusz Górski, Sławomir Witkowski

Projekt graficzny
Janusz Górski

DTP
Krzysztof Gotowicki

Fotografie na stronach 310–316 i na tylnej wyklejce
© Emilia Wernicka

Autor reprodukcji prawie wszystkich prac
© Grzegorz Nosorowski

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydział Grafiki

Publikacja finansowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ISBN 978-83-66271-18-0

Gdańsk 2023

© Sławomir Witkowski, 2022
teksty © autorzy tekstów, 2022