Synchronia
Nauka i sztuka w Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku

Synchronia  Nauka i sztuka w Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku

Synchronia. Nauka i sztuka w Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku

Wydział: Malarstwo

Synchronia
Nauka i sztuka w Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku

Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że po latach współpracy Muzeum Zegarów Wieżowych, będącego oddziałem Muzeum Gdańska (obecnie Oddział Muzeum Nauki Gdańskiej), z Wydziałem Malarstwa naszej Akademii uznano za pożądane utrwalenie śladów wspólnych działań. Pomysł wspólnej publikacji spotkał się z aprobatą dyrekcji Muzeum Gdańska – za co należą się słowa wdzięczności.

Z górą dwudziestoletnia współpraca polegała na konsultacjach w kwestiach estetycznych, konkretnych projektach ekspozycyjnych i ich realizacji, warsztatach edukacyjnych, a także, a może przede wszystkim na prezentacji obiektów najnowszej sztuki w ramach działającej na terenie Muzeum Galerii Sztuki Współczesnej Na Wieży.

Dla gdańskiego środowiska naukowego, kulturalnego oraz Naszego Miasta odnotowanie rezultatów synergii dwóch dużych instytucji, tak kulturowo ważnych, jest wydarzeniem samym w sobie, bo nie zdarza się często – na pewno rzadziej niż można by sobie życzyć. A już najtrudniej, jak pokazuje praktyka, o bliski związek porządków technokratycznego (mowa o techniczno-naukowym sprofilowaniu Muzeum Zegarów Wieżowych) oraz humanistycznego, w tym przypadku o naturze artystycznej. Fenomen współdziałania – bo tak należałoby myśleć o tym, co się wydarzyło – zrodził się ze zbiegu różnych pomyślnych okoliczności, wśród których wymienić by można magnetyzm miejsca (przestrzeń wieży gotyckiego kościoła św. Katarzyny), magię kolekcji zegarowych mechanizmów, udzielający się wszystkim entuzjazm dla szeroko rozumianego działania kulturotwórczego, a także – co ważne – gościnność Gospodarza.

Nietrudno zgadnąć, że wszyscy na uwadze mieli temat główny: Czas. Zapewne właśnie On, niezmiennie skupiający refleksje wokół przemijalności ludzi, rzeczy i wartości – wręcz namacalnie wokół obecny – zajmował i łączył wszystkich najżywiej.

Najsilniej zaangażowani we współpracę koledzy zgodnie zapewniają, że były to lata otwartych głów, wzmożonych dobrych emocji i realizowania się w pozytywistycznym duchu.

Jestem przekonany, że Gdańsk ma powód do dumy nie tylko z imponującego dorobku naukowego Muzeum Zegarów Wieżowych – z kontynuacji dzieła zapatrzonego w niebo Heweliusza – ale także z wszechstronnej aktywności artystów, wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

prof. ASP, dr hab. Krzysztof Polkowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Słowo od Rektora
Synchronia. Nauka i sztuka w Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku

 


Recenzja
prof. dr hab. Jacek Szewczyk – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Inicjatywa i koordynacja projektu
prof. dr hab. Jacek Kornacki

Redakcja naukowa
prof. dr hab. Roman Gajewski

Projekt graficzny, przygotowanie do druku
Jacek Zdybel

Korekta tekstów
Iwona Ziętkiewicz

Do publikacji wykorzystano zdjęcia następujących osób
Alicja Firynowicz, Monika Głowińska, Janusz Grabowski, Grzegorz Grzelakowski, Bartosz Kabak, Jacek Kornacki, Michał Krasodomski, Dariusz Kula, Przemysław Łopaciński, Katarzyna Radecka, Wojciech Stróżyk, Leonard Szmaglik, Grzegorz Szychliński, Andrzej Śramkiewicz, Jacek Zdybel

Reprodukcje dzieł artystycznych pochodzą z archiwów autorów

Wydawcy
Niniejsza publikacja powstała we współpracy Muzeum Gdańska oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku
Dziekan | prof. dr hab. Jacek Kornacki
Prodziekan | prof. ASP, dr hab. Marek Wrzesiński
www.asp.gda.pl

Muzeum Gdańska
www.muzeumgdansk.pl

Publikacja finansowana w ramach dotacji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
Autorzy publikacji dziękują Państwu Katarzynie i Krzysztofowi Kilianom za wsparcie finansowe

ISBN 978-83-66271-51-7
ISBN 978-83-61077-75-6

Gdańsk 2020