Stanisław Radwański
"Obecny nieusprawiedliwiony"

Stanisław Radwański

Stanisław Radwański, "Obecny nieusprawiedliwiony"

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Stanisław Radwański
"Obecny nieusprawiedliwiony"

Stanisław Radwański "Obecny nieusprawiedliwiony" | Stanisław Radwański "In attendance unexcused"

monografia wybitnego współczesnego artysty i pedagoga
wydana w grudniu 2023 roku przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku
dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka II 2023”

Profesor Stanisław Radwański to od lat 60. XX wieku osobowość progresywnego nurtu nowej figuracji, wybitny współczesny artysta i wieloletni wykładowca rzeźby w PWSSP i ASP w Gdańsku ponadto na innych wyższych uczelniach artystycznych, m.in. w USA. Jest autorem ponad stu recenzji naukowych, wspierających awanse ludzi sztuki różnych pokoleń: by wzmiankować: Jadwigę Sawicką, Mariusza Białeckiego, Tomasza Skórkę, Dąbrówkę Tyślewicz, Marcina Plichtę i wielu innych osobowości. Jego poetyckie i erudycyjne opracowania uświetniają ważne wydarzenia kulturalne, w tym laudacje, związane z nadaniem tytułów doctora honoris causa, m.in.: Stanisławowi Horno-Popławskiemu (1997 ASP w Gdańsku), Magdalenie Abakanowicz (1998 ASP w Łodzi); Igorowi Mitorajowi (2003 ASP w Krakowie), czy recenzje profesorskie – m.in. dla Adolfa Ryszki (1994). [por. https://youtu.be/MNQXp12Wuxk]

„Prof. Stanisław Radwański. Obecny – nieusprawiedliwiony” to imponująca, bogato ilustrowana monografia wybitnego artysty rzeźbiarza, malarza i cenionego pedagoga związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku (wcześniej PWSSP). Znalazły się w nim m.in. problemowy tekst prof. Mariusza Białeckiego, ponadto eseje: Jesteś podobny do ojca Rafała Radwańskiego, Romantyczna poświata prof. Jacka Jagielskiego, Z perspektywy antresoli w pracowni na Mariackiej – o profesorze Stanisławie Radwańskim prof. Jana Tutaja, Stanisław Radwański – oddech, cisza, dźwięki, metafiguracje dr Doroty Grubba-Thiede, ponadto szkic biogramu artystycznego oraz wybór bibliografii. Projekt graficzny przygotowały Julia Marchlewska i prof. Małgorzata Wiśniewska.

Grono recenzentów:
prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska Kierownik Zakładu Historii i Teorii Sztuki ASP w Gdańsku
prof. UG dr hab. Magdalena Howorus-Czajka – Instytut Badań nad Kulturą UG
prof. ASP dr hab. Maciej Aleksandrowicz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Redaktorzy:
prof. Mariusz Białecki Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku
dr Dorota Grubba-Thiede Zakład Historii i Teorii Sztuki ASP w Gdańsku

Zespół redaktorski:
prof. ASP dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Julia Marchlewska

Redakcja językowa i tłumaczenia:
dr Katarzyna Podpora

Tłumaczenia tekstów:
dr Katarzyna Podpora, tłumaczenia podpisów: Julia Marchlewska

 

Monografię Stanisław Radwański "Obecny nieusprawiedliwiony" poprzedził cykl wydarzeń, zainicjowanych przez kuratora – prof. Mariusza Białeckiego, w tym dwie edycje wystaw pod tym tytułem, zorganizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2021 oraz przez Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego w 2022. Jak podkreślał w tekście kuratorskim Mariusz Białecki projekt wystawy „Stanisław Radwański. Obecny nieusprawiedliwiony” został wsparty przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof. ASP dra hab. Krzysztofa Polkowskiego. Honorowy patronat nad wystawą objęło Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, z którym to profesor od wielu lat jest mocno związany nie tylko emocjonalnie, ale i z racji pełnienia funkcji Członka Rady Programowej (dwie kadencje). Prace na wystawę przywieziono z różnych stron Polski; dzięki uprzejmości instytucji wypożyczone zostały z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, Bydgoskiego Centrum Sztuki, Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy oraz z kolekcji prywatnych.

Wśród licznych monumentalnych projektów warto przypomnieć dwie edycje zachwycających wystaw oraz publikację: Bez korekty – profesor Stanisław Radwański i jego absolwenci: Mariusz Białecki, Marta Branicka, Sylwia Jakubowska, Marcin Plichta, Tomasz Radziewicz, Dariusz Sitek, Tomasz Skórka, Tomasz Sobisz, Rafał Synowiec, Jan Szczypka, Małgorzata Wiśniewska, pr. zb. pod red. naukową Mariusza Białeckiego, tłum. Joanna Dąbrowska, ASP Gdańsk 2014 [teksty o artyście: prof. Ludmiła Ostrogórska, prof. Adam Myjak, prof. Mariusz Białecki, prof. Marta Branicka, prof. Bruno Koper, prof. Tomasz Skórka, prof. Dariusz Sitek, i m.in. eseje: prof. Bogusław Salwiński, Sztuka rzeźby, sztuka życia, sztuka przyjaźni; prof. Rafał Boetner Łubowski: Otwarty krąg: Stanisław Radwański i jego uczniowie, ASP w Gdańsku 2014]

Mariusz Białecki podkreśla: „Prof. Stanisław Radwański jest postacią, która szczególnie zaznaczyła swoją obecność w historii naszej Uczelni i Wydziału Rzeźby. Przez 40 lat związany z macierzystą uczelnią dał się poznać jako znakomity artysta, pedagog, organizator życia uczelni oraz jej przedstawiciel w wielu znaczących dla kultury polskiej gremiach, bardzo ceniony zarówno przez swoich absolwentów, jak i w gronie przedstawicieli wielu środowisk twórczych w kraju i za granicą. Dowodem jest przyznany mu tytuł „Profesora Honorowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” w 2017 roku oraz honorowe odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – „Srebrna Laska z Różą Czerwoną”, które wręczono w trakcie wernisażu. Odczytana została laudacja autorstwa prof. Rafała Strenta (ASP w Warszawie). Należy pamiętać, że to dzięki staraniom Rektora prof. Stanisława Radwańskiego Państwowe Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych w roku 1996 stały się Akademiami Sztuk Pięknych. Dzięki jego zabiegom w roku 1994 Akademia gdańska pozyskała budynek tzw. Małej Zbrojowni, w którym obecnie mieści się Wydział Rzeźby i Intermediów. Wystawę tę traktować trzeba jako hołd złożony osobie prof. Stanisława Radwańskiego przez gdańską Akademię, Wydział Rzeźby i Intermediów oraz jego absolwentów”.

Kurator wystaw i współredaktor monografii prof. Mariusz Białecki

https://www.zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/stanislaw-radwanski-obecny-nieusprawiedliwiony-spotkanie-promocyjne-monografii,5941

 

Anna Polańska, Stanisław Radwański, z cyklu: Dawni Rektorzy oraz: Byli dydaktycy, ASP Gdańsk

https://www.zbrojowniasztuki.pl/pracownice-i-pracownicy/byle-dydaktyczki-i-byli-dydaktycy/stanislaw-radwanski,980

 https://www.zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/archiwum-2024/monografia-o-prof-stanislawie-radwanskim-spotkanie,5917


Monografia została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa przyznanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu ,,Doskonała Nauka II” 2023 [nr MONOG/SP/0086/2023/01]

Monografia powstała dzięki projektowi badawczemu pt. „Projekt oraz druk monografii poświęconej twórczości prof. Stanisława Radwańskiego z okazji 55 lecia pracy twórczej oraz jubileuszu 80 tych urodzin”, oznaczonego numerem 58/WRI/ BN/2021

Wydawca:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Rzeźby i Intermediów | współpraca Zakład Historii i Teorii Sztuki ASP w Gdańsku
The Academy of Fine Arts, Faculty of Sculpture and Intermedia | cooperation Department of History and Theory of Art

Recenzenci naukowi:
prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. UG dr hab. Magdalena Howorus-Czajka Uniwersytet Gdański
prof. ASP dr hab. Maciej Aleksandrowicz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konsultacje:
prof. dr hab. Stanisław Radwański

Teksty:
prof. dr hab. Mariusz Białecki Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku, Rafał Radwański, prof. Jacek Jagielski Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, prof. Jan Tutaj Wydział Rzeźby ASP w Krakowie, dr Dorota Grubba-Thiede Zakład Historii i Teorii Sztuki ASP w Gdańsku

Redakcja naukowa:
prof. dr hab. Mariusz Białecki, dr Dorota Grubba-Thiede

Zespół redakcyjny:
prof. ASP dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Julia Marchlewska

Koncepcja plastyczna monografii:
prof. ASP dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Julia Marchlewska

Projekt graficzny, skład, edycja fotografii | Graphic layout, typesetting, photo edition:
Julia Marchlewska we współpracy z prof. ASP dr hab. Małgorzatą Wiśniewską

Opracowanie archiwów:
prof. ASP dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Julia Marchlewska, prof. dr hab. Mariusz Białecki, dr Dorota Grubba-Thiede

Szkic biograficzny i bibliografia:
prof. dr hab. Mariusz Białecki, dr Dorota Grubba-Thiede

Tłumaczenia:
dr Katarzyna Podpora (teksty), Julia Marchlewska (opisy)

Redakcja językowa tekstów:
dr Katarzyna Podpora

Zdjęcia:
Fototeka prof. Stanisława Radwańskiego oraz: prof. Jacek Zdybel, Lech Zdrojewski, Mirosław Araszewski, dr hab. Małgorzata Wiśniewska, dr hab. Jarosław Bogucki, dr Stanisław Kośmiński, prof. Jan Szczypka

Specjalne podziękowania dla:
- Rektora Akademii Sztuk Pięknych prof. ASP dr hab. Krzysztofa Polkowskiego za wsparcie finansowe.
- Dziekana Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk prof. Roberta Kai za wsparcie finansowe.
- Prof. ASP dr hab. Dariusza Sitka za wieloletnie koordynowanie projektu badawczego pt. „Projekt oraz druk monografii poświęconej twórczości prof. Stanisława Radwańskiego z okazji 55 lecia pracy twórczej oraz jubileuszu 80 tych urodzin”
- dla Pani Anny Kościelskaiej, Pani Marty Chełmińskiej i Pani Agnieszki Nawrot z ASP w Gdańsku za wsparcie w opracowaniach wniosku ministerialnego
- dla Autorów fotografii i ich rodzin
- dla Zespołu Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
- dla Zespołu Biura Promocji ASP w Gdańsku
- dla wszystkich Osób i Instytucji które wsparły realizację monografii oraz promocję

Drukarnia | Printing: drukarnia Misiurio |Gdańsk
Nakład 500 sztuk | pieces

ISBN 978-83-67720-13-7

Akademia Sztuk Pięknych
Gdańsk 2023