Środki symetrii

Środki symetrii

Środki symetrii | Anna Waligórska

Wydział: Malarstwo

Środki symetrii

Środki symetrii | Anna Waligórska

 

Chcę opowiedzieć o własnej drodze twórczej, odwołując się do innych historii, ponieważ uważam, że przeżycia mają sens jedynie w kontekście, który otwiera przestrzeń zarówno dla polemiki, czyli indywidualności, jak i dla zgody, czyli wspólnoty. Według mnie sztuka może w pełni zaistnieć tylko w takich dwóch perspektywach.

W niniejszej pracy chcę zwrócić uwagę na problem, z jakim borykam się od początku swojej drogi twórczej, a którego istota dotyczy, mówiąc najogólniej, metafizyki [...]

Anna Waligórska

 

Redakcja: Anna Waligórska

Recenzenci: dr hab. Adam Chmielowiec, prof.ASP ; dr hab.Piotr Korzeniowski, prof. ASP

Tłumaczenie tekstów na język angielski: Marta Wasielewska i Piotr Andrzejewski

Projekt i opracowanie graficzne: Edyta Majewska

2013