REBORN DOGS
Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego

REBORN DOGS  Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego

REBORN DOGS. Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego

REBORN DOGS
Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego

„REBORN DOGS. Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego” to publikacja wieloautorska o charakterze naukowo – artystyczno-badawczym. Składają sią na nią teksty krytyczne (cz. I), rozmowy z  artystkami, humanistkami i ich zwierzętami (cz. II) oraz najnowsze cykle prac artystek ludzkich i nie-ludzkich stworzone do publikacji, teksty pokonferencyjne (cz. III i IV) – dot. cyklu konferencji o tytule „REBORN DOGS. Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego” przeprowadzonych w terminie od kwietnia do czerwca 2019 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii. Książka, podobnie jak poprzedzające ją konferencje ma charakter interdyscyplinarny, przełamujący zagadnienia z zakresu wielu wybranych dziedzin, sztuki nowoczesnej, krytyki sztuki, antropozoologii, etyki oraz nauk biologicznych: etologii, behawiorystki i neurobiologii.

Tematem publikacji badawczo – naukowej jest badanie nowego zwierzęcego komunikatu poprzez kulturowego w kontekście interpretacji sztuki wobec podmiotów kobieta – zwierzę – człowiek.  Publikacja próbuje rozwinąć i poszerzyć kontekst artystyczno-historyczno-estetyczny tzw. „materialności ciał” charakterystyczny dla środowiska gdańskiego od lat 90., zapoczątkowany w polskim nurcie badań estetyki posthumanizum. „REBORN DOGS. Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego” jest  międzyuczelnianym wydawnictwem obejmującym szeroki zakres dziedzin artystycznych i humanistycznych.

 

Autorki i autorzy tekstów oraz prac artystycznych: Honorata Martin, Piotr Pawlak, Katarzyna Swinarska – Nuka, Agata Zbylut -Misia, Weronika Teplicka – Rea, Natalia Bażowska – Luna i Lary, Izabela Chamczyk – Magia, Dorota Łagodzka, Raja, Michał Matuszewski, Karolina Pikosz, Andrzej Borman, Mona Rena Górska, katarzyna lewandowska, Magdalena Swacha. Książka  opatrzona  jest recenzją naukową prof. dr. hab. Romana Kubickiego.

Partnerzy publikacji: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Międzyuczelniane Koło Naukowe BIO-MEDIA , Magazyn „Splesz”, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Patio ASP, Gdański Ogród Zoologiczny, Centrum Kynologiczne PerfectDog, Lab Empire.


Teksty
Natalia Bażowska, Andrzej Borman, Izabela Chamczyk, Mona Rena Górska, katarzyna lewandowska, Dorota Łagodzka, Michał Matuszewski, Karolina Pikosz, Magdalena Swacha, Katarzyna Swinarska, Weronika Teplicka, Agata Zbylut

Autorzy ścieżki dźwiękowej (płyta CD w wersji drukowanej)
Honorata Martin, Piotr Pawlak

Recenzent naukowy
Roman Kubicki

Redakcja merytoryczna
Magdalena Swacha

Korekta i redakcja
Anna Wyrwik

Fotografie
Archiwa prywatne Artystek, Adama Gut, Beaty Horyńskiej, Anny Pankowskiej, Andrzeja Wojciechowskieg, Aliny Żemojdzin, oraz dzięki uprzejmości Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Projekt graficzny i skład
Seweryn Swacha

Wydawca
Stowarzyszenie Publish Art

e-book
ISBN 978-83-941932-5-6, © Stowarzyszenie Publish Art

Publikacja „REBORN DOGS. Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego” – PRZEJDŹ