przemiany
Ludmiła Ostrogórska

przemiany  Ludmiła Ostrogórska

przemiany; Ludmiła Ostrogórska

Wydział: Rzeźba i Intermedia

przemiany
Ludmiła Ostrogórska

 

Ludmiła Ostrogórska – artystka która przez lata pracy na uczelni pełniła wiele kierowniczych funkcji: dziekana, prorektora, rektora jest jedną z nas, rzeźbiarką o czym zaświadcza jej dorobek artystyczny oraz dydaktyka zaprezentowane w oddawanym w Państwa ręce wydawnictwie monograficznym, „Ludmiła Ostrogórska – Przemiany”, kolejnym opracowaniu firmowanym przez Wydział Rzeźby i Intermediów, a mającym na celu dokumentację dokonań i drogi twórczej artystów związanych z Wydziałem. [...]

 

Prof. Katarzyna Józefowicz

Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów (2012-2020)


Redakcja naukowa
Ludmiła Ostrogórska

Teksty
prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, prof. Katarzyna Józefowicz, prof. Janina Rudnicka, dr Zofia Watrak

Korekta
Ewa Bogusławska

Tłumaczenia
Sylwia Aniszewska, Renata Wilczyńska

Skład i projekt graficzny
Michał Ostrogórski

Fotografie
Witosław Czerwonka, Marek Elsner, Roman Goetel, Jerzy Hajdul, Sylwia Jakubowska, Michał Ostrogórski, Peter Stajkowsky, Jan Szczypka, Witold Węgrzyn, zbiory prywatne

Wydawca
Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Finansowanie publikacji z subwencji przyznanej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ISBN: 978-83-66271-44-9

Gdańsk 2020