Profesor
EDMUND HOMA I JEGO CZASY

Profesor  EDMUND HOMA I JEGO CZASY

Profesor Edmund Homa i jego czasy

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Profesor
EDMUND HOMA I JEGO CZASY

 

Celem konferencji „Edmund Homa i jego czasy”, która odbyła się 22 listopada 2018 roku w budynku ASP w Gdańsku, gdzie pamięć o Nim jest jeszcze wciąż żywa, było upamiętnienie i przybliżenie Jego niesłychanie bogatego dorobku twórczego, a przede wszystkim ukazanie niezwykłej osoby, jaką był Profesor. Niezwykła była zwłaszcza Jego „zwyczajność”. […]

Maciej Świtała i Marta Kołacz
Profesor Edmund Homa i jego czasy; Słowo wstępne


Konferencja | „Edmund Homa i jego czasy” | 22.11.2018 | Audytorium ASP w Gdańsku
Wystawa | 22-25.11.2018 | Zbrojownia Sztuki

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Prof. Krystyna Brandowska
Prof. Marek Adamczewski
dr hab. Jacek Friedrich
dr hab. Krzysztof Polkowski

Komitet Organizacyjny:
Maciej Świtała
Marta Kołacz


Redakcja naukowa
prof. Maciej Świtała
mgr Marta Kołacz

Redakcja
prof. Maciej Świtała
mgr Marta Kołacz

Recenzenci naukowi
dr hab. prof. ASP Anna Kmita (ASP Katowice)
prof. Jan Kukuła (ASP Wrocław)

Tłumaczenie
Milena Osiecka

Redakcja językowa i korekta
Jarosław Dutko

Projekt graficzny i skład
Paweł Gełesz

Złożono krojami pisma Atkinson Hiperlegible (Braille Institute of America, Inc.) oraz Minion Pro (Robert Slimbach, Adobe Systems)

Autorzy zdjęć
Marek Jóźwicki, Tomasz Kwiatkowski, Anna Okońska-Węsiora, Wojciech Plewiński, Przybyrad Paszyn, Witold Węgrzyn

Ponadto wykorzystano reprodukcje pochodzące ze zbiorów:
Muzeum Narodowego w Warszawie,
Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
Archiwum Katedry Wzornictwa, fotopolska.eu
oraz dzięki uprzejmości: Hemma, Politura, Yestersen

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydział Architektury i Wzornictwa

ISBN 978-83-66271-55-5

Gdańsk 2020