Praca u podstaw. Architektura wnętrz. Metodyka nauczania wstępnego projektowania architektury wnętrz w akademiach sztuk pięknych w Polsce

Praca u podstaw. Architektura wnętrz. Metodyka nauczania wstępnego projektowania architektury wnętrz w akademiach sztuk pięknych w Polsce

Praca u podstaw. Architektura wnętrz. Metodyka nauczania wstępnego projektowania architektury wnętrz w akademiach sztuk pięknych w Polsce

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Praca u podstaw. Architektura wnętrz. Metodyka nauczania wstępnego projektowania architektury wnętrz w akademiach sztuk pięknych w Polsce

Praca u podstaw. Architektura wnętrz.
Metodyka nauczania wstępnego projektowania architektury wnętrz w akademiach sztuk pięknych w Polsce.
Materiały z ogólnopolskiej konferencji metodyki nauczania wstępnego w zakresie architektury wnętrz ASP w Gdańsk 24.02.2015

 

dr hab. Maciej Świtała (Redakcja naukowa)
Michał Mikołajczak (Redakcja językowa)
Paweł Gełesz (Projekt graficzny i skład)

Na okładce: Kompozycja, przestrzeń dla kuli, (fragment), Ewelina Gryc, 2012

2015

 

Poszukiwanie odpowiedzi, jak kształcić osoby, które w przyszłości mają wykonywać zawód architekta wnętrz, należałoby zacząć od próby definicji, czym jest ta profesja i czym będzie za chwil kilka. Pytanie podstawowe dotyczy również tego, jaką wartość ma tego rodzaju umiejętności kształcenie na uczelni artystycznej. Trudne jest przewidywanie zmian, które będą następować w dziedzinie warsztatu projektowego. Za naszego nauczycielskiego życia zaszły kolosalne przeobrażenia w dziedzinie metod pracy i konieczność ustawicznego kształcenia jest nam bliska. Należy się spodziewać, że postęp ten, zwłaszcza w dziedzinie prezentacji końcowej projektów, będzie osiągany coraz szybciej. Możemy założyć, że zmiany te dotyczą głównie finału procesu myślowego, jakim jest projektowanie. Wówczas możemy utrwalać swoje przekonanie o słuszności zachęcania studentów do wyrażania pomysłów w postaci odręcznych szkiców i modeli. Tylko czy ten sposób przedstawiania zjawisk światła, gry faktur lub innych obserwacji plastycznych stanowi ciągłość z tymi sposobami, jakie studenci praktykują w kolejnych semestrach studiów?[...]

Maciej Świtała