Piotr Mikołajczak
Kocyki. W obiegu rzeczy

Piotr Mikołajczak  Kocyki. W obiegu rzeczy

Piotr Mikołajczak; Kocyki. W obiegu rzeczy

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Piotr Mikołajczak
Kocyki. W obiegu rzeczy

 

Może doszukuję się znaczeń w rzeczach. W kształtach, śladach zużycia, ale przede wszystkim – w konfiguracjach przedmiotów. Kocyki są scenami, na których spotykają się przedmioty, a sprzedają­cy i kupujący są demiurgami ich wędrówek.

Piotr Mikołajczak


Tekst i zdjęcia

Piotr Mikołajczak

 

Projekt graficzny

Piotr Mikołajczak i Paweł Gełesz

Skład

Paweł Gełesz

 

Recenzenci

prof. Czesława Freilich (ASP Kraków)

dr hab. Anna Kmita (ASP Katowice)