Piotr Mikołajczak
Egzotyczność pospolita
vol. 1

Piotr Mikołajczak  Egzotyczność pospolita  vol. 1

Piotr Mikołajczak, Egzotyczność pospolita vol. 1

Wydział: Wzornictwo

Piotr Mikołajczak
Egzotyczność pospolita
vol. 1

 

Egzotyczność pospolita nie ma ani jednego, ani trwałego wizerunku – mieni się i wyświetla w odcieniach. Bywa subtelna i ujawnia się wstydliwie; innym razem krzyczy w twarz przechodniom, nachalnie nagabuje i kpi. Czasem uwalnia szyderczą wyobraźnię i sympatię do złego, a niekiedy wywołuje tylko uśmiech politowania, wzruszając koślawym zapałem tworzenia czegoś ładniejszego niż zwykłe. […]

Uzależnienie od prowincjonalnie egzotycznych podróży, od zderzeń z absurdalnym i rozbrajająco naiwnym, od poszukiwania odsłon kultury materialnej na jej marginesach nie pozwala mi się zatrzymać. Egzotyczność pospolita to otwarty projekt, którego daty zakończenia nie przewiduję, tak jak trudno mi dokładnie podać moment jego rozpoczęcia.

Zdjęcia, które znalazły się w książce, są fragmentem podróży przez początek XXI wieku w Polsce.

Piotr Mikołajczak


Publikacja Piotr Mikołajczak, Egzotyczność pospolita vol. 2Przejdź

 

Recenzja naukowa
Prof. Andrzej Tobis
Dr hab. Przemysław Tomaszewski

Fotografie
Piotr Mikołajczak

Projekt graficzny, opracowanie edytorskie i skład
Mirosław Rekowski

Redakcja i korekta
Michał Mikołajczak
Mariusz Wrona

Kroje pisma
PT Sans (Paratype)
Zakład (Sz. Sznajder)
Apolonia (T. Wełna)

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Wzornictwa

Wydanie pierwsze

ISBN 978-83-67720-20-5

Gdańsk 2023