PASJA | OGIEŃ | FORMA
jan szczypka

PASJA | OGIEŃ | FORMA  jan szczypka

PASJA | OGIEŃ | FORMA ; jan szczypka

Wydział: Rzeźba i Intermedia

PASJA | OGIEŃ | FORMA
jan szczypka

 

Rzeźba współczesna jest ekspansywna. Z powodzeniem wchłania inne dyscypliny sztuki, wchodzi w mariaż z nauką, anektuje nowe technologie i sięga po współczesne środki wyrazu. Jednak zmiany te są stosunkowo niedawne i stanowią zaledwie cząstkę wielowiekowej historii sztuki, w której rzeźba – tworzona z tradycyjnych materiałów takich jak: kamień, ceramika, drewno, brąz – funkcjonowała od tysiącleci. W moich poszukiwaniach rzeźbiarskich, w których szczególną rolę odgrywa metal, jestem eksperymentującym tradycjonalistą.

Jan Szczypka


Redaktor naukowy
prof. Jan Szczypka

Recenzent naukowy
prof. Mariusz Kulpa

Redakcja i korekta
Daria Majewska

Tłumaczenie
dr Katarzyna Podpora, Richard Batten

Opracowanie graficzne
Jacek Zdybel

Fotografie z archiwum autora
Autorzy zdjęć
Witold Węgrzyn, Leszek Krutulski, Bartosz Żukowski, Jacek Zdybel, Marcin Pazio, Paulina Borysewicz, Małgorzata Wiśniewska, Antanas
Olbutas, Dariusz Sitek, Jan Szczypka oraz uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów Odlewniczych

Wydawca
Wydział Rzeźby i Intermediów | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wsparcie finansowe publikacji
Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Dotacja podmiotowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej przyznana przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Hüttenes-Albertus Polska sp. z o.o.
Hania i Wojtek Olejniczak

Składam serdeczne podziękowanie Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów prof. Katarzynie Józefowicz za wsparcie realizacji wydawnictwa monograficznego.

ISBN: 978-83-66271-45-6

Gdańsk 2020