Monografia Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Monografia Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Monografia Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział: Malarstwo

Monografia Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Celem niniejszej monografii jest prezentacja działalności Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Publikacja ukazuje wybrane aspekty historyczne powstania uczelni i pracowni; przede wszystkim jednak ujmuje aktualne obszary działalności pracowni.

Skupia się zatem na merytorycznych i organizacyjnych wymiarach procesu kształcenia, jego determinantach i efektach. Starano się uwypuklić swoistość procesu kształcenia w uczelni artystycznej, gdzie adepci są nie tyle jego przedmiotem, co głównie podmiotem, gdyż posiadają predyspozycje, które określić można jednym słowem: talent. Jest więc proces kształcenia w pracowni swoistym obrabianiem diamentów, doprowadzaniem studentów do mistrzostwa w sztuce.

 

dr Anna Waligórska (Redakcja naukowa i teksty)

W publikacji zostały ujęte teksty:
prof. Andrzeja Dyakowskiego
mgr Anety Gruszczyk
mgr Urszuli Kulczyk
prof. Mieczysława Olszewskiego
dr. hab. Krzysztofa Wróblewskiego
mgr Sylwii Zdzichowskiej
prof. Jacka Zdybla
OCSO Michała Zioło

Redakcja tekstów i korekta: Dorota Waligórska, Marta Wasielewska
Projekt graficzny, skład: Edyta Majewska

2017